Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Valitse kieli

  • fi

    Sivuston kieleksi on valittuna suomi.

  • en

    Set english as the language of the page.

Töitä Oma kuva – Ajan kuva -näyttelystä.

Oma kuva – Ajan kuva

29.4.–1.6.2003

Riihimäen kuvataidekoulu 20 vuotta

Koulumme opetus perustuu käsitykseen ihmisestä, joka eettisenä, moraalisena ja valintakykyisenä yksilönä vaikuttaa aktiivisesti omaan elämäänsä ja ymmärtää kauneuden merkityksen elämässään.

- Ulla Bomanson-Ikonen, kuvataidekoulun johtava opettaja

Riihimäen lasten ja nuorten kuvataidekoulu täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Juhlavuotensa kunniaksi kuvataidekoulu järjestää Riihimäen taidemuseossa Oma kuva – Ajan kuva -näyttelyn. Näyttelyssä on esillä eri tekniikoilla toteutettuja kuvataideoppilaiden töitä, jotka käyvät vuoropuhelua museon kokoelmista pomittujen teosten kanssa.

Kuvataidekoulun oppilaat ovat työstäneet näyttelyyn teoksia kahden vuoden ajan. Teemana on ollut näyttelyn nimen mukaisesti omakuva ja ajankuva. Inspiraatiota, vinkkejä ja näkökulmia teemaan on haettu sekä taidemuseon omista kokoelmista että vaihtuvista näyttelyistä. Kukin kuvataidekoulun ryhmä on vieraillut taidemuseossa vähintään kerran. Vierailun yhteydessä on tutustuttu oppaan avulla kulloinkin esillä olleeseen näyttelyyn ja usein oppilaat ovat myös tehneet jonkun näyttelyyn liittyvän tehtävän.

Riihimäen lasten ja nuorten kuvataidekoulu on kaupungin ylläpitämä taiteen perusopetusta antava oppilaitos. Koulu aloitti toimintansa syksyllä 1983 Riihimäen lukion tiloissa. Opetusryhmiä oli neljä ja oppilaita 48. Nykyiset opetustilansa Ruotsinkadulta kuvataidekoulu sai vuonna 1987. Kuvataidekoulun täyttäessä 20 vuotta opetusryhmiä on 14 ja oppilaita kaiken kaikkiaan 140.

Opetus Riihimäen kuvataidekoulussa on ammatillisesti pätevää. Opettajajina toimivat kuvataideopettajat ja kuvataiteilijat. Opetus jakaantuu alkuopetukseen, perusopetukseen ja työpajaopetukseen. Alkuopetus alkaa viisivuotiaana, perusopetus seitsemänvuotiaana ja työpajaopetukseen siirrytään 12-vuotiaana. Sama ryhmä työskentelee yhdessä seitsemän vuotta ennen kuin oppilaat siirtyvät opiskelemaan valitsemiinsa työpajoihin. Opiskelu päättyy oppilaan täyttäessä 16 vuotta. Jos ryhmissä on tilaa, voi oppilas jatkaa opiskelua vanhempanakin.

Koska kouluun on hakijoita enemmän kuin oppilaspaikkoja, tapahtuu oppilasvalinta arpomalla. Aloittavaan ryhmään valitaan 12 oppilasta, jotka sinä vuonna täyttävät viisi vuotta. Loput pyrkijöistä arvotaan varasijoille. Opintoviikkojen määrä on 31 vuodessa. Alku- ja perusopetusta on kaksi tuntia viikossa ja työpajaopetusta kolme tuntia viikossa.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään työpajajoja riihimäkeläisille koululuokille 5.5.–30.5.2003. Työpajat on suunnattu riihimäkeläisille 1–6 luokkalaisille. Osallistuminen on kaikille riihimäkeläisille koululaisille ilmaista.